Allmänna Villkor

Tillämpning och Konsumentskydd

De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med GOJA Clothing, organisationsnummer 770131-1974, nedan kallat ”LAGBUTIK”, när du genomför ett köp på www.lagbutik.se. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Dataskyddsförordningen (GDPR) på samtliga köp på www.Lagbutik.se.

Personuppgifter

Läs mer om vår behandling av personuppgifter i vår Integritetspolicy

I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är LAGBUTIK.

LAGBUTIKs kundregister innehåller personuppgifter såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress samt IP-nummer. Ändamålet med LAGBUTIKs behandling av insamlade personuppgifter är att använda dess för att

  1. Kunna fullgöra köp på www.Lagbutik.se
  2. Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post, sms och andra kanaler baserad på dina tidigare inköp eller användning av LAGBUTIKs kanaler.

Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt Klarnas villkor

LAGBUTIK kommer dela med sig av de personuppgifter till fraktbolagen som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning.

Om det görs en beställning på en vara som skickas direkt från leverantören så kommer LAGBUTIK att skicka över de uppgifter som behövs för att kunna slutföra och fullgöra en beställning från leverantören.

När du som kund väljer och e-posta till LAGBUTIK så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende.

Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part eller skickas vidare till tredje land.

Allmänt om personuppgiftsbehandlingen

All behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen. Ansvarig för behandlingen är LAGBUTIK.

Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen.

Du kan begära ett utdrag på vilka uppgifter som vi har registrerade om dig. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till:

Lagbutik.se
c/o GOJA Clothing
Bråvallagatan 1
113 36 Stockholm

Priser och Avgifter

De priser som anges på www.Lagbutik.se anges inklusive mervärdesskatt (moms). Särskilda avgifter tillkommer för fakturaupplägg, paket som beställs mot Postförskott/Efterkrav, snabbleverans samt för outlösta paket.

Upprättande av avtal om köp

LAGBUTIKs varor beställs på www.Lagbutik.se eller via vår kundtjänst. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av LAGBUTIK via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du dessa Villkor. LAGBUTIK ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. På www.Lagbutik.se kan avtal endast ingås med kunder med leveransadress i Sverige.

Leverans

Normal leveranstid är 7-21 arbetsdagar från det att LAGBUTIK har bekräftat din beställning via e-post.

I samband med att din order skickas från LAGBUTIKs lager så skickas ett mail till angiven mailadress. Paketet borde då nå dig inom 2 arbetsdagar. Om du mot förmodan inte har erhållit din leverans inom 2 arbetsdagar ber vi dig att kontakta kundtjänst.

Outlösta Paket/Försändelser

Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds till LAGBUTIK. Om detta sker debiteras du en avgift på 999 kr (SEK) för kostnader hänförliga till LAGBUTIKs administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Ångerrätt

Du som konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Vill du under denna tid returnera din vara för byte eller återköp ska du använda den medskickade retursedeln (har du tappat bort den, kontakta kundtjänst så skickar vi en ny). LAGBUTIK har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt. Du som kund har självklart rätt att prova och undersöka produkten hemma för att säkerställa att produkten motsvarar dina förväntningar. Returnerar du en oanvänd vara med tillhörande etiketter och förpackning inom 30 dagar återbetalas hela beloppet, alternativt genomförs önskat byte. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras.

Personaliserade varor, som har tryckts enligt överenskommelse, omfattas inte av ångerrätten.

Du kan också meddela LAGBUTIK om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till LAGBUTIK. Blanketten hittar du här: http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett. Blanketten skickas sedan till följande adress:

Lagbutik.se
c/o GOJA Clothing
Bråvallagatan 1
113 36 Stockhlm

Reklamation

Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och LAGBUTIK eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som LAGBUTIK har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till LAGBUTIK ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 3 år. LAGBUTIK förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp. Vid reklamation, använd den medskickade retursedeln (har du tappat bort den, kontakta kundtjänst så skickar vi en ny). LAGBUTIK har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt.

Retur

Vid retur står du risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. För att en full återbetalning ska kunna genomföras ska varan vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och manualer ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen.

Vid köp av hygienartiklar, underkläder och badkläder, får förseglingen inte vara bruten, sådana varor med bruten försegling kan inte returneras. Ångerrätten gäller inte alls varor som tillverkats eller ändrats i enlighet med dina särskilda önskemål exempelvis montering av skidor. Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav. Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom fjorton (14) dagar från det att LAGBUTIK tog emot returen. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto, ej kontant. Kostnader för tjänster kopplade till leverans såsom expresspack och postförskottsavgift återbetalas ej vid en retur.

För att möjliggöra en eventuell retur behöver du kunna påvisa köp och LAGBUTIK rekommenderar att du sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp.

LAGBUTIK bekostar en retur per försändelse. För information eller hjälp vid retur som inte omfattas av retursedel och fri frakt, kontakta LAGBUTIKs kundtjänst.

Retur av kampanjvaror

Vid köp som berättigar till gåva eller extra rabatt betraktas värdet av gåvan eller den extra rabatten som en generell rabatt på hela beloppet vid köptillfället. Om någon del av köpet byts och/eller returneras värderas returnerade varor till köpeskillingen minus sin relativa andel av den generella rabatten. Vid byten sker ingen omräkning av den ursprungliga grunden för gåva eller rabatt.

Kampanj eller erbjudande om sådan gåva eller extra rabatt är endast tillgänglig för nya köp via handelsplatsen www.Lagbutik.se och kan inte erhållas retroaktivt. Gåva eller rabatt kan inte överföras till annat köp och kan inte tillgodoräknas vid byte till annan vara.

Transportskador

LAGBUTIK ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. LAGBUTIK rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar LAGBUTIKs kundtjänst. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.

Betalning

Betalningar sker mot faktura mot föreningar/företag och mot förskottsbetalning mot privatpersoner.

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför LAGBUTIKs skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska LAGBUTIKs förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som LAGBUTIK rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Pris- och Produktinformation

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig LAGBUTIK rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är LAGBUTIK inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Omdömen

Genom att lämna omdömen kring produkter på www.Lagbutik.se ger du också LAGBUTIK rätten att publicera dem på www.Lagbutik.se samt i andra kanaler och medier. LAGBUTIK förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller ta bort inskickade omdömen.

Övrigt

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: https://www.arn.se/

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med LAGBUTIKs kundtjänst. Kontaktuppgifter till kundtjänst finner du på www.Lagbutik.se.