One Stop Shop

Lagbutik har som tydligt mål att vara en one-stop-shop för idrottsföreningar som vill bygga en helhet runt sin profilering. Vårt mål är att det skall vara enkelt, lönsamt och hålla hög kvalité.

Vare sig målet är att bygga ett kraftfullt varumärke, ha enkel tillgång till profilerade kläder, skapa en lönsamhet runt er profilförsäljning, uppgradera ert utbud ordentligt, eller en mix av allt ovan, så löser vi det tillsammans med er.

Tre steg till en lönsam och klart uppgraderad profilklädeshantering:

1. Vi ser tillsammans över ert behov och era önskemål, samt er långsiktiga vision.

2. Lagbutik tar fram förslag där vi försöker tillgodose allt vi identifierat i steg 1, samt hur vi långsiktigt kan utvecklas tillsammans.

3. Vi bygger vårt samarbete på det förslag vi kommit överens om.

Steg 2 kan i flera fall behöva arbetas runt i flera omgångar tills vi hittar ett upplägg som passar båda parter perfekt.
Där i ligger vår huvudtanke - profilförsäljning skall inte vara något som föreningen lägger på någon annan för att komma ifrån det, utan vi skall hitta ett långsiktigt, hållbart upplägg som gynnar båda parter där vi arbetar mot en tydlig vision tillsammans för just er förening.

Vi garanterar. Det är möjligt. Det är gynnsamt. Det är i högsta grad lönsamt.

Kontakt oss på info@lagbutik.se. Där börjar vi.